Købmandsregning

På denne side kan du se nogle forskellige videoer omkring købsmandsregning. Måder hvorpå du kan beregne forskellige resultater, blandt andet salgspriser uden moms, salgpriser med moms, mombeløb, dækningsbidrag, dækningsgrad, bruttoavancer, bruttoavance procenter, mængdestigning og mængdefald i procent.

Lær at indregne 25% moms i en salgspris og lær at trække det ud af salgsprisen igen. Beregn en salgspris på baggrund af et momsbeløb. 

Lær at beregne bruttoavancen og lær derefter at beregne bruttoavance procenten.

Lær at beregne dækningsbidraget og lær derefter at beregne dækningsgraden.

Lær at beregne en salgspris på baggrund af den ønskede bruttoavance procent.

Lær at beregne en salgspris på baggrund af den ønskede dækningsgrad.

Lær at beregne, hvor meget ekstra du skal omsætte, for at tjene det samme, hvis du giver rabat.
Lær også at beregne, hvor meget du kan tåle at miste i omsætning ved at hæve priserne og stadig tjene det samme.